T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özellikli Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 07/09/2018

ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİMİZ

ANNE DOSTU HASTANE: CIMS (Annelik Hizmetleri Geliştirme Koalisyonu) tarafından tanımlanan kriterleri yerine getiren hastanelere verilen unvandır.

ERCP (ENDOSKOPİK RETROGRAD COLANJİO PANKREATOGRAFİ) : ERCP veya endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi işlemi safra yollarının ve pankreas kanalının endoskopi cihazı aracılığı ile safra yollarının görülmesini sağlayan özel bir ilaç verilerek görüntülenmesi ve gerekirse kanalda tıkayıcı ve sarılığa yol açan taşın çıkartılması, safra kanal ağzının darlığının açılması, biyopsi alınması gibi bazı tedavilerinin de gerçekleştirildiği teşhis ve tedavi metodudur.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ: Bakanlığımız, Evde Sağlık Hizmetleri sunumu kapsamında ihtiyacı olan bireylere, evde sağlık hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar. 444 38 33 numaralı hat üzerinden “T.C. Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi” ne hasta ve yakınları tarafından başvurular yapılabilmektedir. Evde sağlık hizmetleri Acil Servis Hizmetlerini kapsamamaktadır.

GETAT (GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP) UYGULAMALARI: T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan sağlık tesislerimizin listesidir. Bu listeye T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Gn.Md. Kurumları ile Özel ve Üniversite sağlık tesisleri dahil edilmemiştir.  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, LARVA (MAGOT) UYGULAMASI, PROLOTERAPİ, MÜZİK TERAPİ, MEZOTERAPİ OSTEOPATİ, KAYROPRAKTİK, HOMEOPATİ, OZON UYGULAMASI, REFLEKSOLOJİ, KUPA UYGULAMASI, SÜLÜK TEDAVİSİ, FİTOTERAPİ, APİTERAPİ, HİPNOZ, AKUPUNKTUR Uygulamalarını içerir.

KBRN ARINDIRMA ÜNİTELERİ:

Acil servis girişinde aktif bir şekilde hizmet vermektedir.

52 YATAKLI PALYATİF BAKIM: Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran merkezlerdir.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMI  1. BASAMAK  : 10 yatak

YOĞUN BAKIM 2. BASAMAK:   5 Yatak

YOĞUN BAKIM 3. BASAMAK:  27 Yatak

 _20171002082747.jpg