Kalite Yönetim Birimi
11 Haziran 2024

 

KALİTE YÖNETİMİ

                          KALİTE POLİTİKASI   
  
             
Hastanemizde sağlık hizmetinin etkin, etkili, verimli, zamanında ve hakkaniyet
çerçevesinde sunulmasını sağlamak,
             Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye
çıkarmak,
             Sağlıkta kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
             Tüm çalışanların karar alma mekanizmasına katılımını kolaylaştıran bir yapıda olmak,
             Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve geliştirmek,
             Uygulamalarımızda yalın hastane anlayışını benimsemek,
             Kalite göstergeleri ışığında verilen hizmetin analizini yapıp, iyileştirici çalışmalarda
bulunmak,
            Hastanemizin amaçları doğrultusunda oluşturulan hedeflere uygun çalışmalarda
bulunmak,
            Kalite yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına
dair çalışmalar yapmaktır.


                            
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 

                 Zeynep ÖZMEN—Kalite Yönetim Sorumlusu

                Bahar KOCABEY—Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

                Öznur SAYIN—Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

                Esma EROL—Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

                Arzu GÜLER—Kalite Yönetim Birimi Çalışanı