Hasta Ziyareti ve Refakat Kuralları
13 Haziran 2024

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR


   Hasta ziyaretleri her gün öğlen saat 12.00 – 13.30, akşam ise 19.00 – 21.00 saatleri arasında yapılmaktadır.


·     
Hastane binası içerisinde sigara içilmez.

·      Hastane binası içinde yüksek sesle konuşulmaz.

·      Hastane malına zarar verilmez.

·      Hasta odası ve tuvaletler temiz olarak kullanılır

·      Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılır.

·      Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde ilgili servis sorumlu hemşiresinin bilgi dahilinde yapılır.

·      Refakatçiler vizite saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.

·      Refakatçiler doktor ve hemşire istekleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

·      Refakatçi içinhasta kabulü sırasında SBYS üzerinden refakat tanımlanır ve refakatçi sayısı özel durumlar dışında bir kişiyle sınırlıdır.

·      Refakatçi değişiminde mutlaka servis hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.

·      Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

·      İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.

·      Refakatçisi olmayan hastalar, istedikleri takdirde Hasta Eşyaları Teslim Formuyla eşyalarını servis hemşirelerine teslim eder. Yatan hasta alanlarında güvenlik açısından ya da çok değerli olduğu için bulundurulması uygun olmayan eşyalar güvenlik birimine teslim edilir. Güvenlik biriminde hasta için belirlenmiş olan dolapta muhafaza edilir. Sonrasında hastanın ya da yakınının eşyaları istemesi durumunda Hasta Eşyaları Teslim Formu ile kendisine teslim edilir.

·      Refakatçi, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışında herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.

·      Refakatçiler el hijyeni kurallarına uymalıdır.

·      Refakatçiler hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemeli, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceği hastaya vermemelidir.

·      Refakat süresinin bitimi ya da hastanın taburcu olması durumunda servis hemşiresi SBYS üzerinden refakat kaydını sonlandırmalıdır.

·      Hastane işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru, hasta/hastalığı hakkında öğrenmek istenilen her türlü bilgi için hekim ve hemşirelere başvurulabilmektedir.


·      Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetler hastanenin Hasta Hakları Birimine başvurarak, hastane içerisinde bulunana görüş, öneri, teşekkür ve şikayet kutularına yazılıp atılarak veya hastanemizin internet sitesinde bulunan Hasta Görüş ve Öneri Formu doldurarak iletebilir.

Özellikli Hasta Gruplarının Bulunduğu Bölümlerde Refakatçi Kuralları

     Özellikli hasta gruplarının (terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar,) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.         Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.

     Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.         İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının hastanenin belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri gerekmektedir.

     Psikiyatri kliniğine refakatçi kabul edilmemektedir. Zorunlu durumlarda hekim isteği ile refakatçi bulundurulabilir.

Kimler Refakatçi Olmamalıdır?

Ø  18 yaş altı çocuklar,

Ø  Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar,

Ø  Enfeksiyona hastalığı veya enfeksiyona yatkınlığı olanlar,

Ø  Bakıma ihtiyacı olan kişiler

Ø  Herhangi bir kronik hastalığı olanlar refakatçi olmaması gerekir.

 

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Hastanemizde Hasta Ziyareti Ne Zaman Ve Hangi Saatlerde Yapılmalıdır?

         Hastane güvenliğinin olumsuz yönde etkilenmemesi, diğer hastaların rahatsız olmaması, hasta haklarının ihlal edilmemesi, hastane içerisinde gerekli tıbbi bakım ve tedavilerin yerinde ve zamanında yapılması amacı ile ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti yapılmamalıdır.

         Hasta ziyaretleri her gün öğlen saat 12.00 – 13.30, akşam ise 19.00 – 21.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Hasta Ziyaretine Kimler Gelmemelidir? 

         Enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 10 yaşın altındaki çocuklar (özel durumlarda hekim izniyle çocukların ziyaretine müsaade edilebilir),

         Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,

         Herhangi bir kronik hastalığı olan veya enfeksiyon almaya yatkın olan kişilerin hasta ziyaretine gelmeleri uygun değildir.

Hasta Ziyareti Esnasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

         Hasta ziyareti, belirlenmiş olan ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.

         Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti sorumlu hekim ya da sorumlu hemşire izniyle mümkündür.

         Ziyaret yasağı olan hastalara ziyaret için ısrar edilmemelidir.

         Ziyaret süresi kısa olmalıdır (tercihen en fazla 10 dakika).

         Her hasta başına ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.

       Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir. Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir. Bu dönem zarfında hastaların belirlenen dönemler içerisinde bekleme alanlarında beklemeleri tavsiye edilmektedir.

         Hasta yataklarına oturulmamalı ve hastanın eşyaları kullanılmamalıdır.

         Ziyaret öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalı, yakın temastan (sarılma, öpme vb.) kaçınılmalıdır.

         10-16 yaş tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden ebeveyn ya da erişkinler sorumludur.

         Hastalar açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ve izole edilmiş hastalara ziyaretçi kabul edilmez, zorunlu hallerde ziyaretçi ve hastaya koruyucu önlemler ilgili hemşirenin yardımı ile alınmalıdır.

         Hasta odası kapısında izolasyon işaretlerinden herhangi biri bulunduğu zaman; ziyaret öncesi mutlaka hastanızın hemşiresine danışmalısınız. Bu hastalarda ziyaret kısıtlaması veya ziyaret öncesi bir takım önlemler alınması gereklidir.

         Bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğinden hastalara canlı çiçek getirilmemelidir.

         Gerekli görüldüğünde, tıbbi zorunluluk hallerinde ziyaret kurallarında kısıtlama getirilebilir. 


         Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir. Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.

         Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

         Tıbbi cihaz donanımı kullanılan alanlarda cep telefonu kullanılmamalıdır.

         Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

Hastanemizde Ziyaret Edilmemesi Veya Kontrollü Ziyaret Gerektiren Durumlar Nelerdir?

         Ziyaret edilmemesi veya kontrollü ziyaret gerektiren hastalar;

         Acil Serviste izlemi süren hastalara ziyaretçi kabul edilmez.

         Ameliyathanelere ziyaretçi kabulü yoktur.

        Yoğun bakımda yatan hastalar, bulaşıcı hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar, doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalara ziyaret yapılması önerilmemektedir·         Bağışıklık sistemi bozuk hasta ziyaretleri gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, bone, eldiven, galoş ve koruyucu önlük) giyilerek yapılır.  
         Hekimin ziyarette sakınca gördüğü hastalarda ancak hekim izniyle ziyaret yapılabilir.

         Enfeksiyon ve güvenlik önlemleri açısından çoklu odalarda hasta ihtiyacına göre aralıklarla kontrollü giriş ve çıkış yapılmaktadır.
        Hastanemizde Yoğun bakım ünitelerimize, yanık ünitemize ve psikiyatri kliniğimize ziyaretçi kabulünün zamanı, süresi kabul edilebilecek ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerin niteliği üniteye ve kliniğe göre özel olarak belirlenir.

-- Yoğun Bakım Ünitesi Ziyaret ve Bilgilendirme Saatleri 13.30 -- 14.30

-- Yanık Ünitesi Ziyaret ve Bilgilendirme Saatleri 13.30 – 14.30

-- Psikiyatri Kliniği Ziyaret ve Bilgilendirme Saatleri 14.00 – 15.00