2.Basamak Genel Yoğun Bakım ve 2.Basamak GYB E salonu Ziyaret ve Bilgilendirme Kuralları
13 Haziran 2024

                                                   
                                                              ZİYARETÇİ GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

1. 2. Basamak Genel Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma
saat 14.30-15:00 saatleri
arasındadır. 2. Basamak Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde uygun hallerde
belirlenen bilgilendirme saatlerinde hekim tarafından, hastanın birinci derece yakınlarından sadece bir
kişiye, güvenlik eşliğinde tek tek birime alınarak hasta ziyareti için izin verilir.
2. Hasta ziyareti 10 dakikayı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken
çıkarılabilir.
3. Hasta yakınları hastanemiz güvenlik personeli tarafından tek tek birime alınır. Ziyaret ve bilgilendirme
sonrasında güvenlik görevlileri tarafından yoğun bakımdan boşaltılır.
4. Yoğun Bakım Ünitesine giren ziyaretçiler, girişte ellerini su ve sabunla yıkayarak el hijyeni sağlamalı
ya da alkollü el antiseptiği kullanmalıdır.
5. Ziyaretçiler kendi hastası dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
6. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun
bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.
7. İzolasyondaki hastayı ziyaret edecek ziyaretçiler yoğun bakım hemşiresinin bilgilendirdiği şekilde
izolasyon kurallarına uymalı ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır.
8. Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul
edilmezler.
9. Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
10. Çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerine olumlu etkileri olduğundan hastanın hekiminin
onayıyla enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve torunlarının ziyaretine
izin verilebilir.
11. Hasta ziyaretine gelirken canlı ve yapay çiçek getirilmesi yasaktır.
12. Ziyaret saati dışında ziyaretçi kabul edilmez.
13. Hastalarımızın mahremiyeti ve hasta hakları açısından fotoğraf, video gibi görüntü kayıtlarının alınması
kesinlikle yasaktır.
14. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturulmamalıdır.
15. Ziyaretçiler tarafından hasta yanına cam metal ve kesici malzemeler getirilmemelidir.
16. Hastalardan biri açısından uygun olmadığında ziyaret saati gecikebilir. Ziyaret için yoğun bakım
ekibinin bilgilendirme yapması beklenir.

                                                            BİLGİLENDİRME KURALLARI

1. 2. Basamak Genel Yoğun Bakım Ünitesi bilgilendirme saati Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe, Cuma 14.00’tür.

2. Yatan hastanın durumu ile ilgili birinci dereceden yakınlarına hekim tarafından bilgi verilir.
3. Yoğun bakım hekimi olağandışı bir durum olmadıkça hasta ziyareti sırasında, hastanın genel
durumu ile ilgili bilgilendirme yapılır.
4. Yeni yatışlarda, yatışı yapılan hastanın birinci dereceden bir yakınına, hastayı görmeleri
sağlanarak hekim tarafından bilgi verilir.
5. Bilgilendirme sırasında bekleyen, hastayı ziyarete gelmiş diğer hasta yakınlarına bilgi verilmez.
6. Hafta sonu ilk yatış değil ise hasta yakınlarına bilgilendirme yapılmaz.
7. Bilgilendirme saati geçtikten sonra olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.
8. Telefon ile hasta yakınına bilgilendirme yapılmaz. Ancak hasta yakınının hastanede bulunmaması
halinde; telefon ile yakını aranıp hastaneye çağrılarak Yoğun Bakım birimi girişinde bilgilendirme
yapılır.