Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerlerimiz
31 Mayıs 2024

                                                                                                                                                                MİSYONUMUZ            

Bedenen bilimsel veriler ışığında teşhis ve tedavileri uygulamak, ruhen ve sosyalyönden stres detoksu sağlayacak fiziksel ortam oluşturmak; ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın yaşama saygı duyan, sağlıkta en büyük sorunlardan biri olan israfı yalın bakış açısı ile önleyen sosyal bir hastane olarak hizmet vermeye devam etmektir.

 

                                                                                                                                                                 VİZYONUMUZ

Bölgesinde; kaliteli hizmet sunumu, organizasyon şemasının her alına nüfuz etmiş yalın sağlık bakış açısı ile ihtiyacı ve talebi olan her kuruluşa destek olmayı görev edinen, ekolojik alt yapısı ile tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap veren, “Sağlık Turizm Sertifikası” ile uluslararası standartları karşılayan ve “Konsept Hastane Modeli” ile hizmet veren ulusal ve uluslar arası düzeyde referans ve marka hastane olmak.

 

                                                                                                                                                                   DEĞERLERİMİZ

               1-  Kaliteli,etik,saygın, güvenilir,güleryüzlüolma

               2-  Güçlüveyapıcıözeleştiriyeteneği

               3-  Herşartveortamdayalınveinovatif bakış

               4-  Yerleşmişkurumkültürüduygusunusahiplenenvekoruyan

               5-  Otonomiyeteneğinesahipekipruhuiçindeçalışma

               6-  Doğruiletişimağı kurma

               7-  Toplumsalsorumluluk,tıbbi,sosyalvekültüreldeğerleresahipçıkma
                8-
  İnsan  odaklı  hizmet  sunma