Yanık Ünitesi Ziyaret ve Bilgilendirme Kuralları
13 Haziran 2024


                                                                      ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİ KURALLARI

1-Yanık ünitesi için belirlenen kurallar, hastanın bakımının ve tedavisinin aksamaması içindir.
2- Yanık ünitesi ziyaret saati 13.30 - 14.30 saatleri arasındadır.
3- Hastaya refakatçi ihtiyacı doktoru tarafından gerekli görülürse Yanık Ünitesi kurallarına uyulması
kaydıyla izin verilmektedir.
4- Refakatçi kabulü zorunlu olan durumlarda, refakatçilerin birim dışına giriş çıkışları enfeksiyon
oluşumuna neden olabileceğinden zorunlu haller dışında izin verilmez.
5- Refakatçi değişimi ziyaret saatlerinde ve servis sorumlu hemşiresinin bilgisi dâhilinde yapılmaktadır.
6- Ünitemize dışarıdan yiyecek içecek kabul edilmemektedir. Hastalarımızın beslenmesi özellikli
olduğundan diyetisyen tarafından belirlenmektedir.
7-Ünitemize oyuncak kabul edilmemektedir.
8- Anne sütü alan bebeklerin beslenmesi hastanın durumuna göre servis hemşiresi tarafından
belirlendiği şekilde yapılmaktadır.
9-Hastane genel kuralı gereği hastane içinde ve koridorlarda sigara içilmemektedir. Bu nedenle
refakatçi ihtiyacı bulunan hastalar için belirlenen kişilerin sigara içmeyen bireylerden seçilmesi daha
uygun olacaktır.

                                                  BİLGİLENDİRME KURALLARI

1- Yanık Ünitesi bilgilendirme saati 13:30 - 14:30 saatleri arasındadır.
2-Yatan hastanın durumu ile ilgili birinci dereceden yakınlarına hekim tarafından bilgi verilir.3- Bilgilendirme sırasında bekleyen, hastayı ziyarete gelmiş diğer hasta yakınlarına bilgi verilmez.
3-Hafta sonu ilk yatış değil ise hasta yakınlarına bilgilendirme yapılmaz.
4- Bilgilendirme saati geçtikten sonra olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.
5- Telefon ile hasta yakınına bilgilendirme yapılmaz.