3.Basamak Genel Yoğun Bakım Hasta Ziyaret ve Bilgilendirilme Kuralları
13 Haziran 2024

                                                                 
                                                                                                        ZİYARETÇİ GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

1. Genel Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati 13:30-14:30 saatleri arasındadır.
2. Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde uygun hallerde belirlenen bilgilendirme saatlerinde hekim
tarafından, hastanın birinci derece yakınlarından bir, hasta ziyareti için izin verilir.
3. Hasta ziyareti 15 dk’yı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken
çıkarılabilir.
4. Ziyaret saati dışında ziyaretçi kabul edilmez.
5. Yoğun Bakım Ünitesine giren ziyaretçiler, girişte ellerini su ve sabunla yıkayarak el hijyeni
sağlamalı ya da alkollü el antiseptiği kullanmalıdır.
6. Ziyaretçiler kendi hastası dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
7. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun
bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.
8. İzolasyondaki hastayı ziyaret edecek ziyaretçiler yoğun bakım hemşiresinin bilgilendirdiği şekilde
izolasyon kurallarına uymalı ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır.
9. Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak
kabul edilmezler.
10. Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
11. Çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerine olumlu etkileri olduğundan hastanın hekiminin
onayıyla enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve torunlarının
ziyaretine izin verilebilir.
12. Hasta ziyaretine gelirken canlı ve yapay çiçek getirilmesi yasaktır.
13. Hasta yakınları hastanemiz güvenlik personeli tarafınfan GYBÜ’ye alınır, ziyaret ve bilgilendirme
sonrasında güvenlik görevlileri tarafından salonlar boşaltılır.
14. Hastalarımızın mahremiyeti ve hasta hakları açısından fotoğraf, video gibi görüntü kayıtlarının
alınması kesinlikle yasaktır.

                                                            BİLGİLENDİRME KURALLARI

1. Genel Yoğun Bakım Ünitesi bilgilendirme saati 13:30-14:30 saatleri arasındadır.
2. Yatan hastanın durumu ile ilgili birinci dereceden yakınlarına hekim tarafından bilgi verilir.
3. Yoğun bakım hekimi olağandışı bir durum olmadıkça hasta ziyareti sırasında, hastanın genel
durumu ile ilgili bilgilendirme yapılır.
4. Yeni yatışlarda, yatışı yapılan hastanın birinci dereceden bir yakınına, hastayı görmeleri sağlanarak
hekim tarafından bilgi verilir.
5. Bilgilendirme sırasında bekleyen, hastayı ziyarete gelmiş diğer hasta yakınlarına bilgi verilmez.
6. Bilgilendirme saati geçtikten sonra olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.
7. Mesai saatleri sonrası ve hafta sonları tek hekim nöbetçi olduğu için hastalar hakkında
bilgilendirme yapılamaz.