2. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Bilgilendirilme Kuralları
13 Haziran 2024

                               
                                                               ZİYARETÇİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ KURALLARI

Sayın Ziyaretçilerimiz;
Herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastalarda, yattığı zaman süreci içinde, hastanedeyken
meydana gelen (bulaşan veya gelişen) enfeksiyonlara Hastane Enfeksiyonu denir. Hasta ziyaretleri belirli
kurallara dikkat edilmediği durumlarda hastane enfeksiyonu riskini arttırabilmektedir.
Bu nedenle; Ziyaretiniz sırasında hastalarımıza dışarıdan gelebilecek mikroorganizmaları
bulaştırmamanız için lütfen aşağıda belirtilen kurallara uymanızı rica ederiz...
1. 1.Basamak Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi’ndeki bebeklerin anneleri 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00, 24:00, 03:00, 06:00 saatlerinde bebeklerini hemşire gözetiminde beslemeleri için YYBÜ’
ne alınır.

2. Özel durumlarda hekimin onayıyla birinci dereceden hasta yakınının (anne, baba) bebeği
görmesine izin verilir.
3. Özel durumlarda hekimin onayıyla bebeği görmek için Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesi’ne
girecek kişiler, girişte ellerini su ve sabunla yıkayarak el hijyenini sağlamalı ya da alkollü el
antiseptiği kullanmalıdır.
4. Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız, telefon ile hastanızın ve yoğun bakımın
görüntülerini almamanız, hastanıza el hijyenini sağlamadan dokunmamanız, hastanın çevresindeki
eşyalara dokunmamanız gerekmektedir.
5. Ziyaretiniz size belirtilen süreyle sınırlıdır.
6. Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan ziyaretçiler içeriye
girmemelidir.
7. Toplumda salgın varlığında YYBÜ girişlerinde kısıtlama yapılabilir.
8. Acil durumlarda hasta yakını YYBÜ’ nden daha erken çıkarılabilir, içeri alınmayabilir.

                                                      BİLGİLENDİRME KURALLARI

1. Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesi ‘nde bebeklerin birinci dereceden yakınlarına ilgili hekimi
tarafından vizit sonrası müsait olduğu anda bebeğin genel durumu ile ilgili bilgi verilir. Telefon ile
hasta yakınına olağan dışı bir durum olmadıkça bilgi verilmez. Acil durumlarda hastane telefonu
ile hasta yakınına ulaşılır.
2. Hastaların ebeveynleri dışındaki (arkadaş,komşu vb.) kişilere bilgi verilmez.
3. Hastanemizin güvenliği kamera sistemi ile 24 saat izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.