Özellikli Sağlık Hizmetleri
14 Şubat 2019

ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİMİZ

Hidroterapi eşliğinde travay (suda doğum) üniteleri: 24 nisan 2018 tarihinden itibaren hastanemizde hizmet vermektedir. Açıldığından bu yana 2 doğum gerçekleşmiştir.

Bebek dostu hastaneler: Kasım 2005 yılında oluşmuştur. Denetimler 6 ayda 1 yapılıyor.

Bebek dostu yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler: 1. Basamaktır. 10 yatakla hizmet vermektedir.

Engelli sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık tesisleri: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri heyet başvurusu alınmaktadır. Salı ve Perşembe günleri 13:30  ile 16:00 arası kurul toplanmaktadır. Kurul sonuçlarının çıkacağı gün hastaya randevu olarak verilmektedir.( sonuçlar 10 gün içerisinde çıkmaktadır.)

TSK, Jandarma vd. Askeri sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri heyet başvurusu alınmaktadır. Salı ve Perşembe günleri 14:00  ile 16:00 arası kurul toplanmaktadır. Sonuçlar hastaya günlük verilir yada gerekli durumlarda hastanemiz tarafından Askerlik Şubesine gönderilir.

Gebe okulu hizmeti veren hastanelerimiz: 2015 yılından itibaren hizmet vermektedir.  4 ayrı modülde eğitim verilmektedir;

Üreme fizyolojisi

Doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler ve egzersizler

Doğum süreci ve lohusalık

Yeni doğan bakımı ve aile planlaması ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Diyabet okulu hizmeti veren hastanelerimiz: 2016 yılından itibaren hastanemizde mevcut bir birimdir. 2016 yılından itibaren 264 hastaya sertifikaları verilmiştir.

Odyoloji hizmeti veren hastanelerimiz: Hastanemizin 2. Katında bulunan KBB polikliniklerimizin koridorunda hizmet vermektedir.

Klinik nörofizyoloji işlemleri: Hastanemizin 1. Katında bulunan Nöroloji ve Beyin cerrahi polikliniklerinin koridorunda hizmet vermektedir.

 

ANNE DOSTU HASTANE: CIMS (Annelik Hizmetleri Geliştirme Koalisyonu) tarafından tanımlanan kriterleri yerine getiren hastanelere verilen unvandır.

ERCP (ENDOSKOPİK RETROGRAD COLANJİO PANKREATOGRAFİ) : ERCP veya endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi işlemi safra yollarının ve pankreas kanalının endoskopi cihazı aracılığı ile safra yollarının görülmesini sağlayan özel bir ilaç verilerek görüntülenmesi ve gerekirse kanalda tıkayıcı ve sarılığa yol açan taşın çıkartılması, safra kanal ağzının darlığının açılması, biyopsi alınması gibi bazı tedavilerinin de gerçekleştirildiği teşhis ve tedavi metodudur.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ: Bakanlığımız, Evde Sağlık Hizmetleri sunumu kapsamında ihtiyacı olan bireylere, evde sağlık hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar. 444 38 33 numaralı hat üzerinden “T.C. Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi” ne hasta ve yakınları tarafından başvurular yapılabilmektedir. Evde sağlık hizmetleri Acil Servis Hizmetlerini kapsamamaktadır.

GETAT (GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI TIP) UYGULAMALARI: T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan sağlık tesislerimizin listesidir. Bu listeye T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Gn.Md. Kurumları ile Özel ve Üniversite sağlık tesisleri dahil edilmemiştir.  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, LARVA (MAGOT) UYGULAMASI, PROLOTERAPİ, MÜZİK TERAPİ, MEZOTERAPİ OSTEOPATİ, KAYROPRAKTİK, HOMEOPATİ, OZON UYGULAMASI, REFLEKSOLOJİ, KUPA UYGULAMASI, SÜLÜK TEDAVİSİ, FİTOTERAPİ, APİTERAPİ, HİPNOZ, AKUPUNKTUR Uygulamalarını içerir.

KBRN ARINDIRMA ÜNİTELERİ:

Acil servis girişinde aktif bir şekilde hizmet vermektedir.

52 YATAKLI PALYATİF BAKIM: Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran merkezlerdir.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMI  1. BASAMAK  : 10 yatak

YOĞUN BAKIM 2. BASAMAK:   5 Yatak

YOĞUN BAKIM 3. BASAMAK:  27 Yatak