Acil Servis Hizmetleri
14 Şubat 2019

ACİL SERVİS HİZMETLERİ

           Acil servisimiz bölgesinde önemli bir fonksiyona sahip olup, başvuran hasta sayısı açısından  diğer kendisine muadil hastanelerin ortalamalarının oldukça üzerindedir.

         Kısa süreli müşahedeler, yoğun bakım ön hazırlığı, travma ve genel yaralanmalar gibi tüm acil

Müdahaleleri başarıyla uygulayacak deneyimli kadro ve gerekli teknik donanım hastanemiz acil servisinde mevcuttur. Modern tıbbi cihaz ve yatak başı monitörleri ile donatılmış olan acil servisimizde 24 saat boyunca laboratuar tahlillerinin ve radyolojik tetkiklerin yapılması mümkündür. Hastanemiz acil servisine başvuruda bulunan her hasta acil servis doktoru ve hemşiresi tarafından değerlendirilmekte, uygun tetkik ve tedavisi hemen yapılmakta, konsültasyon gerekiyorsa ilgili branş hekiminin zaman kaybetmeksizin duruma müdahale etmesi sağlanmaktadır.

               Hastanemizde 24 saat Acil Sağlık Hizmeti verilmektedir.

               Acil Servisimiz; 2018 yılında 433.194 hastaya hizmet vermiştir.

2018 Yılı Konsültasyon Sayısı: 3042  (Mesai İçi: 1459           Mesai Dışı: 1583)

2018 Yılı Müşahedede Kalan Hasta Sayısı:63282

2018 Yılı Tekrar Başvuran Hasta Sayısı:7456  (Mesai içi: 2099           Mesai Dışı: 5357)

2018 Yılı Sevk Edilen Hasta Sayısı: 1867

2018 Yılı Acilden Servislere Yatırılan Hasta Sayısı: 6963

                SARI ALAN’da 7 muayene bölümü, 26 hasta yatacak Müşahede bulunmaktadır.

               Acil Servisimizde 24 saat içinde 1 Acil Tıp Uzmanı, 5 Pratisyen Hekim,12 Sağlık Personeli ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz.        

                Hastanemiz Acil Servisi girişinde KBRN (KİMYASAL,BİYOLOJİK,RADYOAKTİF,NÜKLEER) maruziyetlerde müdahale amacıyla ünitemiz bulunmaktadır.

                Acil Servisimizde 3’lü triyaj sistemi uygulanmaktadır.

                Hastanın Aciliyetine göre YEŞİL, SARI, KIRMIZI ALAN ‘a hastalar yönlendirilir.